Cách phân biệt MBL và HBL là gì

MBL, HBL là gì? MBL hay MB/L còn gọi là Master B/L hoặc Master Bill. HBL hay HB/L còn gọi là House B/L hoặc House Bill. MBL (Master Bill of Lading) và HBL (House Bill of Lading) là hai loại vận đơn (Bill of Lading) trong quá trình vận chuyển hàng hóa quốc tế. MBL được phát hành bởi chủ hàng và là vận đơn chính, trong khi HBL được phát hành bởi nhà môi giới hoặc công ty vận chuyển và là vận đơn phụ.

Nắm rõ sự khác biệt giữa MBL và HBL là rất quan trọng trong quá trình vận chuyển hàng hóa quốc tế, để đảm bảo việc quản lý hàng hóa và tài liệu được thực hiện đúng cách. Nếu bạn cần tư vấn thêm về vận chuyển hàng hóa quốc tế, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Phân biệt MBL và HBL là gì

Phân biệt MBL và HBL là gì

Thuật ngữ MB/L là gì?

MBL là vận đơn chủ do hãng tàu phát hành cho người gửi hàng – shipper. Mỗi lô hàng chỉ phát hành 1 MBL, gồm nhiều liên (cùng nội dung). Nếu vận đơn chủ do hãng hàng không phát hành thì được ký hiệu là MAWB.

– Mối quan hệ được điều chỉnh. MBL điều chỉnh mối quan hệ giữa người chuyên chở thực tế với người gửi hàng. (có thể là người gom hàng)

– Chức năng thanh toán. Sau khi nhận được MBL, người gom hàng sẽ gửi nó cho đại diện của mình để nhận hàng, do đó MBL không dùng để thanh toán.

– Thời điểm cấp. MBL được cấp khi hàng được xếp lên tàu. (Trên thực tế, MBL được cấp cho forwarder thì lúc đó forwarder sẽ dựa trên MBL để cấp HBL cho chủ hàng.)

– Tác động nguồn luật. MBL thường là vận đơn đường biển bên nó chịu sự tác động của các quy tắc như Hague Visby, Hamburg.

Đọc thêm: Tạm nhập tái xuất là gì?

– Khác biệt về hình thức:

+ Có 1 dấu và 1 chữ kí.

+ Ghi cảng đi, cảng đến.

+ Trên mặt MBL ghi tên, logo hãng tàu.

Thuật ngữ HBL là gì?

HBL là vận đơn thứ cấp do công ty Forwarder phát hành cho Shipper (người gửi hàng thực tế) và Consignee (người nhận hàng thực tế) trong trường hợp Shipper không yêu cầu Bill gốc từ phía hãng tàu. Nếu vận đơn thứ cấp do hãng hàng không phát hành thì được ký hiệu là HAWB.

– Mối quan hệ được điều chỉnh. HBL điều chỉnh mối quan hệ giữa người gửi hàng (chủ hàng) và người gom hàng (forwarder)

– Chức năng thanh toán. HBL được gửi từ người gửi hàng đến người nhận hàng. Quá trình này cũng chính là quá trình chuyển quyền sở hữu đối với lô hàng mà đi kèm với nó là thanh toán. HBL sẽ có tên trong bộ chứng từ thanh toán.

– Thời điểm cấp. HBL được cấp khi người gom hàng nhận hàng để chở. (Trên thực tế, MBL được cấp cho forwarder thì lúc đó forwarder sẽ dựa trên MBL để cấp HBL cho chủ hàng)

– Tác động nguồn luật. HBL không bị tác động bởi các nguồn luật.

– Khác biệt về hình thức:

+ Có thể có 2. (của người gom hàng và có thể của người chuyên chở xác nhận việc hàng đã được xếp lên tàu)

+ Ghi nơi giao nhận.

+ Trên mặt HBL ghi tên, logo người giao nhận.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *